menumenu
ENarrow_drop_down

Ching Luh Vietnam - Leads by Example in Green Day Event 2023

date_range 06. 05. 2023

Ching Luh Vietnam's Green Day event in Thanh Hoa District, Long An Province, was an exceptional display of community engagement and environmental stewardship. A total of 51 volunteers, including managers and senior-level employees, came together to contribute their time and effort to impact the environment positively. Their dedication resulted in 300 kilograms of trash being picked up and properly disposed of, ensuring cleaner and safer streets for the local community.

Moreover, the 128 hours collectively contributed by these volunteers to the Green Day event demonstrate Ching Luh Vietnam's steadfast commitment to the environment and its core value of "Honor One Planet." These hours represent the time spent on the day's activities and the countless hours of planning and organizing that went into making this event a success.

The event was a testament to the power of teamwork and the ripple effect that individual actions can have on the environment. Each participant, from manager to senior manager, played a crucial role in achieving the day's objectives. Through this collaborative effort, Ching Luh Vietnam continues to make a difference in the communities it operates and set an example for all Ching Luh people to follow.

As Ching Luh Vietnam's Green Day event ends, the participants leave with a renewed sense of purpose and determination to continue with their environmental conservation efforts. The success of this event is a powerful reminder that when people come together with a shared vision and commitment, they can overcome challenges and make a lasting impact on the environment and our planet.

Cynthia, our leader at Ching Luh Vietnam, captured the essence of the event and the importance of individual actions when she said, "We believe that every small action counts when it comes to protecting the environment." With 51 volunteers, 300 kilograms of trash picked up, 128 hours of dedicated service, and 100 trees donated, the Green Day event showcased the incredible impact that individuals can have when they commit to making the world a cleaner, greener, and healthier place.

S kin “Green Day” din ra ti huyn Thnh Hóa, tnh Long An vào ngày 5/6 va qua là mt minh chng trong vic thc thi nghĩa v cng đng và trách nhim qun lý môi trường ca Ching Luh Vit Nam. Hot đng vi s tham gia ca 51 tình nguyn viên, gm các cp đ qun lý ti Ching Luh Vietnam, đã cùng đóng góp thi gian, công sc nhm lan ta nhng điu tích cc cho môi trường. Hơn 300 kg rác thi được thu gom và x lý đúng cách, giúp cho đường ph ti huyn xanh, sch đp hơn, th hin s đóng góp ca các tình nguyn viên Ching Luh

Hơn thế, 128 giờ lao động đóng góp chung của các tình nguyện viên chính là lời cam kết mạnh mẽ và kiên định về ý thức bảo vệ môi trường và thể hiện tinh thần giá trị cốt lõi “ Vì một hành tinh Xanh”

Đây cũng là minh chứng cho sức mạnh của tinh thần đồng đội và sự lan tỏa đầy mạnh mẽ đến từng cá nhân đối với môi trường. Mỗi người tham gia, từ các anh/chị quản lý đến các vị quản lý cấp cao, đều đóng góp một vai trò quan trọng trong việc gặt hái thành công của sự kiện này. Thông qua những nổ lực đó, Ching Luh Việt Nam đã và đang tiếp tục tạo ra sự khác biệt trong cộng đồng nơi công ty đang hoạt động và là tấm gương sáng cho tất cả các thành viên trong đại gia đình Ching Luh.

“Green Day” khép lại, những tình nguyện viên ra về với ý thức và lòng quyết tâm tiếp tục theo đuổi các nỗ lực vì môi trường. Thành công của sự kiện chính là lời nhắc nhở mạnh mẽ về tinh thần đồng đội trong việc cùng chia sẻ tầm nhìn và cam kết, chúng ta có thể cùng vượt qua các trở ngại và tạo ra những tác động tích cực lâu dài cho môi trường, cho hành tinh của chúng ta.

 

Xin trích lời một vị lãnh đạo của chúng ta tại Ching Luh Việt Nam – Bà Cynthia: “Chúng tôi tin rằng, mọi hành động nhỏ bé đều có ý nghĩa và giá trị riêng đối với việc bảo vệ môi trường.” Câu nói  là lời khẳng định mạnh mẽ về tầm quan trọng của mỗi cá nhân, và của 51 tình nguyện viên, 300 kg rác thải được thu gom, 128 giờ phục vụ tình nguyện tại địa phương và và 100 cây xanh được trao đi, những con số  đã cho thấy sức ảnh hưởng kinh ngạc mà mỗi cá nhân có thể đạt được, biến thế giới trở thành mội nơi xanh, sạch đẹp hơn và khỏe mạnh hơn.”

 

 

 

 

Other News
date_range 05. 01. 2023

Happy Labor Day on May 1, 2023!

date_range 04. 22. 2023

Happy Earth Day 2023. As a company that upholds the core value of Honor One Planet, Ching Luh is committed to environmental sustainability and #investInOurPlanet through various sustainability initiatives.

date_range 04. 22. 2023

Ching Luh Group Indonesia would like to wish all employees and their loved ones a happy Eid al-Fitr, 1 Shawwal 1444 H. May this sense of gratitude and happiness continue to flow and strengthen our bonds.

date_range 02. 22. 2023

Tangerang, February 22, Ching Luh Group Indonesia (JV2) made new achievements in Occupational Health and Safety (K3). On February 22, JV2 won two platinum ratings for the category of Occupational Safety and Health Committee (P2K3) implementation and COVID-19 prevention (P2 Covid-19) from the Banten Province Manpower and Transmigration Office.

  •